(Bijna) jarig...

 20-08    Amber 
 Jasmijn
 Mika
     gr. 6 
 gr. 6
 gr. 6
 22-08    Phileine      gr. 4 
 24-08    Loïs 
 Kaylee
 Wendy
     gr. 8 
 gr. 7
 gr. 3
 25-08    Elise       gr. 5 
 29-08    Tess      gr. 5 
 30-08    Iza       gr. 4 
 01-09    Kevin      gr. 3 
 03-09    Tjidde 
 Luc
     gr. 6
 gr. 3 
 04-09    Ianthe       gr. 7 
 05-09    Frank       gr. 3/4 
 06-09    Daniël       gr. 6 
 08-09    Sem 
     gr. 3/4 
 11-09    Sten       gr. 1/2a 
 13-09    Lynde
 Ari
 Veli 
     gr. 7
 gr. 6
 gr. 1/2c
 20-09    Wessel       gr. 5 
 22-09    Storm       gr. 7 
 23-09    Evie       gr. 7 
 27-09    Jack       gr. 4 

DYSLEXIE

Voor sommige kinderen is het lastig om te leren lezen. Aanleg kan hierbij een rol spelen. Als een kind hardnekkige leesproblemen heeft kan het zijn dat er sprake is van dyslexie.

Op de Takkenbosse begint het structurele leesonderwijs niet in groep 3, maar in groep 2. Vanaf januari gaan de kinderen naar de juf van groep 3 om het leesonderwijs te beginnen. Gekoppeld daaraan bereidt de juf het schrijfonderwijs voor.

Wij stellen ons als doel om eind groep 3 de leerlingen leesvaardig te hebben. In groep 4 is er nog steeds intensief leesonderwijs. Verder in de school wordt elke dag leesonderwijs gegeven. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we hebben ervaren dat het leestempo en de leesnauwkeurigheid minder kan worden als leesonderwijs niet meer dagelijks gegeven wordt.

Wat als het niet gaat zoals we eigenlijk willen? Op schoolniveau is in het zorgplan beschreven hoe onze werkwijze is als er een vermoeden is van dyslexie. Vanaf groep 4 screenen wij kinderen die leesproblemen hebben met behulp van het instrument Dyslexiescreening van Cito. Als hieruit indicaties komen, dan gaan we met ouders in overleg om te kijken wat de beste stappen zijn. Wij worden hierin begeleid door een externe deskundige en kunnen doorverwijzen naar een speciaal bureau om dyslexie vast te stellen.

Natuurlijk is het beter om leesproblemen te voorkomen. Er zijn een aantal factoren die we al heel vroeg kunnen opsporen. Zo is dyslexie erfelijk en vragen wij ouders bij inschrijving van een kind of er dyslexie voorkomt in de familie. Als dat zo is dan houden we hier rekening mee en kunnen we vanaf groep 2 het kind een voorspong bezorgen. Dat doen we door het leesprogramma Bouw! in te zetten. Wij werken nu al een aantal jaren met Bouw! en de resultaten zijn heel goed.