BSO

De voor- en naschoolse opvang wordt voor ons verzorgd door de Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC). Het telefoonnummer is 0186 650020.

BSO het Bastion zit aan de Takkenbosse en is voor jongere kinderen. Het telefoonnummer is 0186 652341. Bij de Dubbeldekker is BSO het Kinderkasteel, telefoon 0186 650037