Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan. De raad adviseert de directie over het schoolbeleid. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad staan op de agenda en zijn openbaar. Kom eens meeluisteren waar het allemaal over gaat, u bent van harte welkom!

De leden van de raad zijn:

  • Natascha van der Meide (voorzitter)
  • Rogier van der Sluis (lid)
  • Josephiene Andriessen (secretaris)
  • Rianne Visser (secretaris)
  • Vera Krijnders (lid namens personeel)
  • Sjanie Batenburg (lid namens personeel)

Het emailadres van de Medezeggenschapsraad is: mr@detakkenbosse.nl