Schoolgids

OBS de Takkenbosse, gewoon een fijne school! Natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen. Zij moeten hun talenten kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Adaptief onderwijs, dat is waar wij voor staan, en dat betekent dat we denken in termen van onderwijsbehoeften: elk kind een passend programma. Voor ouders is het belangrijk dat de school een goed gevoel overbrengt. Uw kinderen zijn vele uren per dag aan onze zorgen toevertrouwd. Onze school staat open voor ouders, voor een gesprek, maar ook om samen dingen te organiseren waarvoor wij uw hulp nodig hebben. En dan, last but not least, moet de school een fijne werkplek zijn voor het team. Het team zorgt met elkaar voor het afleveren van kinderen die zich optimaal hebben ontwikkeld, zowel in het leren als sociaal-emotioneel. En dat betekent dat we geen eilandjes zijn, in onze lokalen met onze eigen groepen. Elk teamlid heeft een verantwoordelijkheid naar alle leerlingen, we werken met zijn allen aan hetzelfde doel. Samen weten en kunnen we meer.

De schoolgids wordt jaarlijks met zorg samengesteld. Na instemming van de medezeggenschapsraad van onze school wordt de inhoud vastgesteld door het bestuur. De gids is voor nieuwe ouders, maar ook een bron van informatie voor ouders van kinderen die al bij ons op school zitten.

In dit document leest u een heleboel over de Takkenbosse. Over onze manier van lesgeven en zorgen voor de leerlingen. Over de Engelse lessen, die al beginnen in groep 1. Veel informatie die natuurlijk erg belangrijk is. Nog belangrijker is datgene wat u tussen de regels door kunt lezen: onze school is gewoon een fijne school, met hart voor uw kinderen!

Veel leesplezier en schroom niet binnen te lopen, te bellen of te mailen.

Anita van der Kooi,
directeur.

e-mail: directie@detakkenbosse.nl