IKC De Takkenbosse

Kleuters

Eindelijk is het dan zover: naar de basisschool. Leuk, maar ook anders, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Als je dan naar school gaat, dan is het fijn om te weten wat er zoal in een kleuterklas gebeurt

We werken onder andere met de methode Schatkist en zelfgekozen thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Bij de kleuters passen we het EDI model (expliciete directe instructiemodel) toe waardoor de betrokkenheid van de kinderen nog meer vergroot wordt. In de heterogene groepen helpen de kinderen elkaar en leren ze van elkaar. Door observatie en met behulp van de leerlijnen van Parnassys volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. De observaties geven inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door het werken met groepsplannen krijgen alle leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben. De basisleerlingen, leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben en leerlingen die uitdaging nodig hebben.

Wij biedende kinderen een beredeneerd onderwijspakket aan. In de rekenweek ligt het accent op rekenactiviteiten, zoals getalbegrip, meten en meetkunde. In de taalweek werken we aan woordenschat, begrijpend en kritisch luisteren en andere taalvaardigheden. Het  leesprogramma Bouw! zorgt ervoor dat risicoleerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd en preventieve leesbegeleiding krijgen.

Leerlingen van groep 2 gaan vanaf februari één keer per week ‘oefenen’ in groep 3. Er worden dan voorbereidende leesoefeningen gegeven.

Enkele hoogtepunten in groep 1 en 2 zijn: sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies, schoolreis en de eindejaarsvoorstelling.