IKC De Takkenbosse

Kleuters

Eindelijk is het dan zover: naar de basisschool. Leuk, maar ook anders, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Als je dan naar school gaat, dan is het fijn om te weten wat er zoal in een kleuterklas gebeurt.

We werken met zelfgekozen thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Bij de kleuters passen we het EDI-model (expliciete directe instructiemodel) toe waardoor de betrokkenheid van de kinderen nog meer vergroot wordt. In de heterogene groepen helpen de kinderen elkaar en leren ze van elkaar. Door observatie en met behulp van de leerlijnen van ParnasSys volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. De observaties geven inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door het werken met groepsplannen krijgen alle leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben. De basisleerlingen, leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben en leerlingen die uitdaging nodig hebben.

Het leesprogramma Bouw! zorgt ervoor dat risicoleerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd en preventieve leesbegeleiding krijgen.

Leerlingen van groep 2 gaan na de meivakantie één keer per week wennen in groep 3. Er worden dan voorbereidende lees- en rekenoefeningen gegeven.