IKC De Takkenbosse

Hier groeien we met elkaar

IKC De Takkenbosse is een veilige plaats waar kinderen van 2 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze school stemt het onderwijs af op de behoeften van het kind. Ieder kind is verschillend en daar zijn wij blij mee!

Onder het kopje ‘Ons team’ vindt u meer informatie over de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang die gekoppeld zijn aan onze school.

Waar wij voor staan

De identiteit van onze school

Het laatste nieuws