OBS De Takkenbosse

Handig!

Op deze pagina is alle praktische, handige informatie verzameld.

Schoolzwemmen

De drie basisscholen in Numansdorp zwemmen van groep 5 tot en met groep 8.

De groepen 5 tot en met 8 hebben om de week zwemles in zwembad De Waterstee in Numansdorp.

Groep 5 gaat te voet, de groepen 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar het zwembad toe. De leerkrachten begeleiden de reis naar het zwembad, geholpen door ouders uit de betreffende groepen.

Als uw kind niet mee mag zwemmen kunt u dit melden bij de leerkracht. Alle kinderen gaan mee naar het zwembad. Zwemt uw kind om medische redenen nooit mee, dan willen wij graag een verklaring van de arts dat uw kind niet mee mag zwemmen. Dan zal op school opvang geregeld worden.

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen uw kinderen overblijven. De overblijf is in handen van een hechte groep vrijwilligers. Iedereen is geschoold en heeft bij ons een verklaring omtrent het gedrag ingeleverd.

De kosten van het overblijven zijn € 1,75 per keer. Aanmelden graag van tevoren.

Als u onverwachts overblijf nodig heeft, dan kunt u uw kind aanmelden tussen 07.45 uur en 08.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij Carolien (0186 652415).

Na een vakantie hoeven de kinderen die altijd op dezelfde dag(en) overblijven niet opnieuw worden aangemeld. Ook na de zomervakantie niet. Alleen veranderingen graag telefonisch doorgeven aan Carolien.

Gymnastiek

Kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. De groepen 3 tot en met 8 gaan op maandag of vrijdag naar de sporthal aan de Buttervliet. We lopen naar de zaal. Ouders wordt gevraagd om te helpen bij de begeleiding van de gymrij. De gymles wordt gegeven door een vakdocent van Regiekr8.

In de zaal dragen de leerlingen sportkleding en bij voorkeur gymschoenen.

Hoofdluis

Een kriebelig artikel…
Hoofdluizen zijn krab-achtige parasieten die op de hoofdhuid kunnen voorkomen. Hoofdluizen komen vrij algemeen op scholen voor, zijn erg besmettelijk en kunnen soms zorgen voor echte epidemieën. Het hebben van hoofdluis wijst niet op slechte hygiëne, zoals soms wordt verondersteld. De luizen klimmen met kleine klauwtjes van de ene haar op de andere en springen of vliegen dus niet. Dit klimmen gaat betrekkelijk snel, dus bij nauw contact tussen twee personen kunnen de luizen ‘overstappen’. Ook kunnen luizen via kleding (jassen, mutsen etc.) van de ene persoon naar de ander worden overgebracht. Luizen leven van bloed dat zij opzuigen uit de hoofdhuid. Gemiddeld ‘drinkt’ de luis 3 tot 6 keer per dag. Wanneer de luis de hoofdhuid niet regelmatig kan bezoeken verhongert hij en sterft. De bijtplaatsen kunnen flink jeuken. Jeuk is daarom vaak het eerste teken van een luizenbesmetting op het behaarde hoofd. De luizen plakken hun eieren tegen de haarschacht aan. De eieren worden neten genoemd. Na 8 dagen komen de kleine luizen uit het ei en zijn vervolgens na ca. 10 dagen geslachtsrijp. Een luis is in staat ongeveer 6 neten per dag te produceren. Het aantal luizen per geïnfecteerd hoofd is meestal niet heel erg groot (ongeveer 20), wel kunnen veel neten aanwezig zijn!

Wat zijn de verschijnselen?
De belangrijkste klacht bij hoofdluis is jeuk die ontstaat door het speeksel van de luizen dat in de huid wordt gebracht tijdens het bloedzuigen. Wanneer de jeuk leidt tot krabben kunnen wondjes ontstaan die op hun beurt weer door bacteriën kunnen worden geïnfecteerd. Dit kan leiden tot pijnlijke ontstekingen.

Hoe wordt het behandeld?

Chemisch

De chemische behandeling bestaat uit een lotion of shampoo die het zenuwstelsel van de luis aantast waardoor de luis sterft. Ook neten worden op deze wijze uitgeschakeld. Meestal is een eenmalige behandeling voldoende. Er moet op gelet worden dat vooral de hoofdhuid achter de oren en in de nek wordt meebehandeld. Er zijn in Nederland verschillende hoofdluisdodende lotions op de markt die in werkzaamheid nauwelijks van elkaar verschillen. De toepassingswijze van elk middel is wel iets verschillend: lees daarom voor gebruik steeds goed de instructies op de bijsluiter. Helaas is het zo dat inmiddels sommige luizenstammen resistent zijn geworden voor een of meerdere van de bovengenoemde middelen: dat wil zeggen dat de behandeling onvoldoende effect sorteert en luizen of hun neten in leven blijven. Let op: sommige middelen zijn ongeschikt voor de behandeling van zwangere vrouwen en zeer jonge kinderen. Behandel daarom nooit zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of kleine kinderen mee zonder uw arts hierover te raadplegen.

Naast de behandeling met het antihoofdluis middel moet ook voorkomen worden dat er nieuwe infectie optreedt. Door de volgende aanbevelingen te volgen beperkt u de kans op een nieuwe infectie:

Kammen
Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat kammen met fijne metalen luizenkammen soms even effectief kan zijn als behandeling met chemische middelen. De haren moeten dan enkele keren per week systematisch worden uitgekamd met de speciale luizenkam. Zowel de luizen en de neten zullen vooral dicht bij de hoofdhuid worden aangetroffen. De haren moeten vochtig zijn voor een optimaal resultaat en het moet bij goed licht gebeuren. Door te kammen boven een wit papier kan de ‘oogst’ worden opgevangen en gecontroleerd. Natuurlijk is het kammen een bijzonder arbeidsintensief werk en het zal niet altijd meevallen de kinderen al die tijd rustig te laten zitten (televisie aanzetten?). Er zijn speciale kammen waarmee goede resultaten worden behaald. Ze heten Assykammen en zijn verkrijgbaar bij de apotheek.

Vaak worden de behandeling met luisdodende lotions en uitkammen met elkaar gecombineerd. Alternatieve behandelingen met olie of gel in het haar zijn zinloos.

Buitenschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt voor ons verzorgd door Hoeksche School Kinderopvang. Het telefoonnummer is 0186 650020.

BSO Bastion is verbonden aan de Takkenbosse in hetzelfde gebouw en is voor alle kinderen van 4-12 jaar. Het telefoonnummer is 0186-652341.

Vakantierooster

Voor het vakantierooster verwijzen wij u naar de site van Stichting De Hoeksche School.

Bekijk het vakantierooster